Snižte počet nevyzvednutých
zásilek ve vašem e-shopu

Zapojte se do unikátní sítě Shoptet e-shopů, která spolu sdílí problematické zákazníky, a eliminujte počet nevyzvednutých zásilek a s tím spojené náklady na balení a poštovné. Doplněk Chytré dobírky zablokuje platbu dobírkou problematickým zákazníkům.

Balíček Chytré dobírky

Doplněk je určen pro:

Logo Shoptet
Tým Chytré dobírky

Proč Chytré dobírky?

Provozovatel e-shopu často stojí před rozhodnutím, zda povolit zákazníkům platby dobírkou. Když dobírky zakáže úplně, může přijít až o 30 % zákazníků. V opačném případě balancuje mezi poměrem vratek a náklady vynaloženými na balení a poštovné vrácených zásilek, které většinou od zákazníka už nedostane. Z praxe víme, že problematičtí zákazníci se často opakují a prodejcům způsobují svým občasným nebo pravidelným nepřebíráním zásilek nemalé ztráty.

 • Zákaz dobírek pro zákazníky, kteří nepřebírají zásilky
 • Zákaz dobírek pro zákazníky, kteří opakovaně reklamují
 • Zákaz dobírek pro zákazníky, kteří zpochybňují obsah zásilky

Skrytá kontrola

Doplněk do e-shopu funguje skrytě. Zákazník nepozná, že byl během vytváření objednávky identifikován jako problematický, pouze je mu znemožněna platba dobírkou. Pokud nabízíte osobní odběr, platba dobírkou bude v kombinaci s osobním odběrem problematickému zákazníkovi povolena.

Sdílená databáze

Do databáze problematických zákazníků na principu reciprocity každý e-shop vkládá zákazníky, kteří nepřebírají dobírky, provádějí opakované reklamace nebo zpochybňují obsah zásilek. Údaje zákazníků jsou ukládány jako anonymizovaný otisk dat.

Hodnota objednávky

Doplněk zakáže dobírku i zákazníkovi, který nedosáhl nebo překročil vámi nastavenou minimální a maximální hodnotu objednávky pro dobírku. Můžete tak automaticky zablokovat dobírky pro malé nebo podezřele velké objednávky.

Jak začít využívat Chytré dobírky?

Používat Chytré dobírky je velmi snadné a zvládne to každý.

 • Po instalaci je doplněk ihned funkční
 • Po instalaci si můžete vyzkoušet funkčnost doplňku vytvořením objednávky zboží v anonymním okně prohlížeče. Zvolte dopravu (mimo osobní odběr) a platbu dobírkou, v objednávce zadejte zkušební email zákazníka test@test.test. Při správné funkci doplňku vám bude při pokusu dokončit objednávku platba dobírkou odepřena a budete muset zvolit jiný způsob platby.
 • Hlášení problematických zákazníků
 • Po instalaci doplňku obdržíte emailem návod na hlášení problematických zákazníků. Problematické zákazníky lze hlásit pomocí webového rozhraní nebo zasláním emailu na adresu, kde probíhá automatizované zpracování hlášení. Občas se vám připomeneme, abyste nahlásili problematické zákazníky.
 • Nastavení doplňku
 • Po instalaci doplňku obdržíte emailem odkaz na webové rozhraní, kde můžete provádět hlášení problematrických zákazníků i nastavení doplňku (nastavení citlivosti, minimální a maximální hodnoty objednávky pro dobírku i nastavení textu, který se zobrazí zákazníkům při odmítnutí dobírky).

Pravidla databáze Chytré dobírky

Transparentní pravidla databáze problematických zákazníků.

 • Problematický zákazník
 • Každý e-shop hlásí zákazníka, který:
 • nepřevzal objednanou zásilku
 • opakovaně provádí reklamace zásilek nebo zboží
 • zpochybňuje obsah zásilky
 • vrátil neúplnou nebo poškozenou zásilku
 • (bez ohledu na zvolený způsob platby a dopravy)
 • Pravidla hlášení problematických zákazníků
 • Každý e-shop hlásí zákazníka tak, že uvede email a telefonní číslo, které zákazník použil při objednávce. Pokud e-shop nahlásí zákazníka, který u něj před hlášením NEprovedl objednávku, bude zákazníkovi blokována dobírka pouze v rámci e-shopu, který hlášení provedl.
 • Bezpečné a rychlé nakládání s údaji
 • Každý kontakt zákazníka je před jeho zpracováním a uložením převeden na unikátní řetězec HASH (otisk). Neuchováváme údaje zákazníků v žádné čitelné podobě a HASH nejde zpětně dešifrovat. Při porovnání a hledání kontaktů v databázi dochází pouze k porovnání unikátních řetězců (otisků) kontaktů, což je bezpečné, efektivní a rychlé. Kontakty na zákazníky jsou nečitelné a nelze je číst ani jakkoliv zneužít.
 • Porovnávání údajů
 • E-shop při hlášení uvede e-mail a telefonní číslo zákazníka, otisky obou kontaktních údajů jsou do databáze uloženy zvlášť. To znamená, že při příštím nákupu může zákazník použít jen shodný e-mail nebo jen shodné telefonní číslo a na základě toho je nalezena shoda. Nemusí se tedy shodovat oba kontaktní údaje současně.
 • Platnost údajů
 • Otisky kontaktních údajů nahlášeného zákazníka jsou uchovávány v databázi po dobu 365 dnů, každé další hlášení stejného údaje jiným e-shopem prodlužuje jejich expiraci o 182 dnů. Každý e-shop si může nastavit citlivost doplňku, což představuje minimální počet hlášení zákazníka nutných pro blokaci dobírek, výchozí nastavení je 1 - tj. jedno hlášení stačí na blokaci dobírky. Ostatní otisky údajů zákazníků jsou uchovávány po dobu 60 dnů. Hlášení problematického zákazníka musí být provedeno nejpozději 60 dnů od dne provedení objednávky hlášeným zákazníkem.
 • Pravidla reciprocity
 • Databáze Chytré dobírky je založena na reciprocitě, tedy na vzájemnosti. Aby byl vyrovnaný reciproční vztah e-shopů a databáze měla dostatečnou kvalitu, budou z provozu doplňku a databáze vyloučeny e-shopy, které neprovádějí přiměřená hlášení problematických zákazníků. Přiměřenost je dána výpočtem vycházejícím z množství realizovaných objednávek, unikátních zákazníků a podaných hlášení. To znamená, že pokud například e-shop obslouží 1000 zákazníků a neprovede žádná hlášení do databáze, je zřejmé, že porušuje pravidla reciprocity. V opačném případě, pokud e-shop hlásí výrazně vyšší množství problematických zákazníků v poměru k realizovaným objednávkám, může být e-shop vyřazen, protože váha jeho hlášení nemusí být objektivní. Každý e-shop v případě podezření z porušení pravidel reciprocity nejdříve vyzveme k nápravě.
 • Porušení pravidel databáze
 • Provozovatel databáze a doplňku Chytré dobírky si v případě zjištění porušení pravidel služby a/nebo databáze vyhrazuje právo okamžitě přestat poskytovat službu a doplněk e-shopu, a to bez nároku na vrácení poplatku za službu.